Druhy poškození

Mezi druhy poškození patří:

 1. Zadřená ložiska

 2. Mechanické nečistoty v oleji

 3. Posekané kompresorové kolo 

 4. Axialní vůle 

 5. Posekané nebo utavené náběžné hrany turbínového kola 

 6. Únik oleje

1. Zadřená ložiska

Důsledkem selhávajícího mazacího systému motoru jsou nejčastěji zadřená ložiska. Při tomto selhávání motoru může dojít k přerušení olejového filmu a následně k suchému tření – zadření.

Příčiny:

 • malé průtokové množství oleje ( nedostatečné chlazení rotoru – modré až černé zbarvení, napečený olej na hřídeli i ložiskách rotoru);

 • nedostatečné množství motorového oleje;

 • omezený přívod motorového oleje do trubice přívodu mazání turbodmychadla;

 • porucha olejového čerpadla nízký tlak v mazacím systému;

 • znečistění oleje (např. průnikem paliva či chladicí kapaliny do soustavy mazání).

2. Mechanické nečistoty v oleji

Ložiska rotoru jsou mazané motorovým olejem, který může obsahovat případné nečistoty. Tyto nežádoucí nečistoty mohou způsobit poškrábání povrchu hřídele rotoru a kluzných ložisek. Následně dojde k velké provozní vůli rotoru až havárii turbodmychadla. V případě čistého oleje není možné, aby kluzné plochy hřídele nesly stopy poškrábání.

Příčiny:

 • nevyčištění motoru po nehodě předchozího turbodmychadla;

 • nedodržování intervalu výměny oleje;

 • poškození některé součásti motoru;

 • špatná kvalita motorového oleje vedoucí k jeho karbonizaci;

 • špatný nebo poškozený olejový filtr;

 • výrobní vada motoru nebo části motoru.

3. Posekané kompresorové kolo

Vniknutím cizího tělesa do sací části turbodmychadla dochází k posekání náběžné hrany kompresorového kola a vzniku sekanců na vstupní části kompresorové komory.

Příčiny:

 • nejčastěji se jedná o úlomky lopatek kompresorového kola původního TBD (neodborně a nekvalitně provedené vyčištění sacího traktu);

 • špatný vzduchový filtr nebo filtr nízké kvality;

 • vniknutí cizího tělesa do sacího traktu.

4. Axialní vůle

V situaci, kdy rotor turbodmychadla pracuje nad horní hranicí konstrukčně max. příp. otáček, kompresové kolo pak tlačí celý rotor na vnitřní stranu axiálního ložiska a nadměrně jej zatěžuje a dochází tak k nadměrnému namáhání a následnému opotřebení axiálního ložiska.

Příčíny:

 • nefunkční regulace turbodmychadla;

 • neslučující se požadavek řídící jednotky na tlak s konstrukcí turbodmychadla (chiptuning);

 • netěsnost sacího traktu;

 • posekané kompresorové kolo turbodmychadla.

5. Posekané nebo utavené náběžně hrany turbínového kola a statorové lopatky

V důsledku vniknutí mechanických částí s proudem spalin z motorového prostoru dochází k mechanickému poškození náběžných hran turbínového kola a statorových lopatek regulace.

Příčiny:

 • poškození součásti motoru a její následné vniknutí do turbodmychadla společně s výfukovými spalinami (karbonové usazeniny, ventilové sedla atd);

 • zbytky starého turbodmychadla.

Tepelné poškození turbínového kola a statorových lopatek vzniká nejčastěji příliš vysokou teplotou v oblasti výfukové komory.

Příčiny:

 • netěsnost v sacím traktu;

 • příliš velká dávka paliva důsledkem špatné software úpravy (chiptuning);

 • špatná funkce vstřikovačů.

6. Únik oleje

V případě nadměrné spotřeby oleje a úniku oleje z turbodmychadla do sací nebo výfukové části je vždy právě turbodmychadlo považováno za viníka tohoto problému, avšak v drtivé části případů je prvotní příčina jinde. Mastnota, nebo dokonce přítomnost minimálního množství oleje v sacím traktu motoru je zcela normální jev. Je to dáno konstrukcí motoru, kdy se přes odvětrávání motoru do sání dostává směs spalin a motorového oleje. Čím větší opotřebení motoru, tím větší množství oleje tudy proniká.

Nejčastější důvody úniku oleje ze skříně TBD patří:

 • znečištěný vzduchový filtr nebo filtr s nedostatečnou kapacitou;

 • netěsnost na výtlačné větvi sacího traktu;

 • nadměrné tlakování motorové skříně (nefunkční odvětrávání motoru, nadměrné opotřebení nebo poškození motoru);

 • snížený průtok na odtoku oleje z turbodmychadla.

Náhradní díly turbodmychadel

repasovaná turba Opava

Na začátek stránky